lørdag 30. januar 2016

Hellig åndelig sex


Et samfunn i seksuell ubalanse 
De fleste som leser denne bloggen har sin seksuelle erfaring, på godt og 
vondt. De fleste er nok enige i at vi lever i et vestlig samfunn som er mildt 
sagt i ubalanse på det seksuelle plan. 
Den store seksuelle frigjøringen kom på 70-tallet med hippietiden, p-piller 
på markedet og pornoblader. På kort tid etter dette har porno har blitt en 
godt akseptert big business som gir mange mennesker en kort veg til kjappe 
og følelsesløse orgasmer.

Mange blir "opplært" av diverse medier i samfunnet til å tro at å ha mange 
forskjellige seksualpartnere er synonymt med det å leve i total frihet. 

At det å leve ut seksuallivet igjennom one-night-stands beskrives både 
som spennende og befriende. Selv i magasiner som er direkte rettet mot 
barn og ungdom beskrives samleier ned i den minste i detalj. 
Musikkvideoer, filmer og moteverden oversvømmes av sex fordi sex rett 
og slett selger i bøtter og spann. Så når det gjelder seksualitet i de vestlige 
landene starter den seksuelle ubalansen allerede i barn -og ungdomsårene.

Mange tabuer
Det har vært mye tabuer rundt seksualitet igjennom tusen år med 
kristendom. Der nakne kropper og seksualitet har vært forbundet med noe 
skittent og uhellig. Homoseksualitet skulle straffes og sex utenom 
ekteskapet var å drive hor. Man skulle kun ha sex innenfor ekteskapet for 
å få barn og under selve akten skulle man gjerne tenke på noe annet for å 
unngå all form for nytelse.
Kanskje har man for å bryte opp gammelt tankemønster trengt denne 
frigjøringsprosessen vi er inne i når alt  kommer til alt. Ofte skal ting bli 
mye verre før de blir bedre. Slik mange opplever det i dag er at den nye 
såkalte fordomsfrie sex'en egentlig bare bidrar til å øke den indre 
følelsen av ensomhet og tomhet.

Noe hellig og vakkert
Slik vi ser er det er det viktig å gjøre sex til noe hellig og vakkert. 
Å ha sex med feil partner(e) er energitappende og tap av kraft mens med 
rett partner er noe det av det helligste og mest kraftfulle man kan oppnå på 
det fysiske og åndelige plan. Vi er selv totalt monogame og 
finner mye felles glede, kraft og hellighet innenfor tantra og det å leve 
som et tantrisk par. Tantra er også så uendelig mye mer enn selve 
seksualakten.

Med bõn som "Tibetansk livskunst"
Mye kan sies om seksuell kjærlighet og vi føler nok en gang forfatter og
terapeut innen bõntradisjonen Christoffer Hansard, skal få fortsette dette 
blogginnlegget. Vi har hentet små utdrag vedr. seksualenergi fra hans 
alldeles glimrende bok "tibetansk livskunst" (se link under).


Seksuell kjærlighet
(av Christopher Hansard, fra boken "Tibetansk livskunst")

Seksualitet er en tankeenergi som søker en måte å uttrykke seg på og som 
leter etter sin plass i den materielle verden. Seksualenergi kan omformes 
og foredles alt etter hvordan man betrakter den, for den reagerer på 
tankeenergi. Når denne energien brukes klokt, kan det føre til åndelig og 
intellektuell oppvåkning.
Ved å få kontakt med seksualenergien og måten man bruker den på, vil du
oppdage hva du virkelig mener om deg selv.
Sex er en kraftfull tankekraft. Hver gang to mennesker har sex med 
hverandre utøver de noe av seg selv til den andre og tar det opp i seg. 
Dette kan skje på en klok eller uklok måte, avhengig av hvordan du 
betrakter deg selv og andre mennesker. 
Hver gang du deltar i en seksualakt blir tankeenergiene dine absorbert av 
den andre parten. Gjør du dette uten å være årvåken, kan du svekke deg 
selv. Du tar opp i deg litt av alt fra seksualpartneren din : tanker, følelser, 
frykt, lyster, hemmeligheter, sannheter og skjebnen hans eller hennes. 

Å ha mange partnere
Det å ha mange partnere på forholdsvis kort tid ødelegger den frie og 
naturligestrømmen av seksualenergi gjennom kropp, sinn og liv.
I stedet fanger den seksualenergien gjennom dette mønsteret av vanemessig
seksuell adferd. Promiskuitet (å ha mange seksualpartnere) skyldes mer 
frykt enn glede over seksuell utveksling. For å komme løs fra dette 
mønsteret må du forstå hvor dyrebar og verdifull seksualenergien din er, og 
at du ødelegger denne fantastiske ressursen. Se dypt inn i deg selv etter den 
frykten som ligger til grunn for din seksuelle adferd. Er det frykt for å bli 
forlatt, for ikke å være elsket, for å være alene ? etc Denne frykten blir bare 
forsterket igjennom promiskuøs adferd. Du kan løse opp denne frykten ved 
å endre adferden din og bli klar over din rene og verdifulle seksualenergi.

Moral og etikk
Ukloke seksuelle forhold skaper ulykkelige følelser og forvirring.
For å kunne avgjøre om en seksuell kontakt med noen er klok eller ikke må 
du først vite hva din egen etikk rundt seksualitet og sex er. Mange 
mennesker har ikke utviklet sitt personlige etiske rammeverk. Ikke fordi at 
man er umoralsk men ganske enkelt fordi de ikke har tenkt igjennom det før. 
Hvis dette gjelder deg bør du sette opp noen grunnleggende regler for deg 
selv. Innen bõntradisjonen blir de følgende punktene brukt for å hjelpe et 
menneske til å utvikle sin indre integritet og personlige moralkodeks (hver 
av disse punktene er nøye beskrevet i boken - her kort/forenklet) :
1) Energiutvekslingen under seksuell aktivitet  2) Tiltror du dette 
mennesket ? 3) Hvorfor velger du å ha seksuell kontakt med noen ?  
4) Er seksuallysten din motivert av sinne, begjær eller grådighet ? 5) Beredt 
til å ta ansvar for ukloke resultater etter seksuell aktivitet ?  6) Betrakter du 
sex som noe dyrebart eller som noe billig og alminnelig ?  7) Vær klar over 
at "feil sex" kan stjele vitaliteten din  8) Er du forberdedt på å la dine 
seksuelle erfaringer gi deg visdom ?  

Skyldfølelse
Mange mennesker har skyldfølelse i forbindelse med sex. Den skylden kan 
du oppleve ved å ha seksuelle følelser, eller ved å ha sex, vil kunne hindre 
deg i å virkelig sette pris på din seksuelle integritet, og hva du har å tilby til 
en som er spesiell for deg. En trygg og enkel måte å kvitte seg med 
skyldfølelsen rundt sex på er å få en massasje en gang i uken en periode. 
Da kan du begynne å føle deg bekvem  med tanken på et fysisk samvær.

Valg av seksualpartner(e)
Seksualenergien er hellig og bør behandles deretter. Vær derfor forsiktig 
med hvem du har sex med. Ved valg av din seksualpartner(e) bestemmer 
du seksualopplevelsens natur, kvalitet og resultat. Velger du feil personer) 
kan dine indre tankeenergier bli ubalanserte og negative. Trengende 
mennesker kan stjele av vitaliteten din. Det er bedre å kjenne noen godt før 
du har sex med dem slik at du vet hvem sin energi du tar opp i deg.
Etter det tradisjonelle bõnsynet bør du ikke rase inn i seksuell aktivitet 
med noen du bare er tiltrukket av. Vent i det minste en måned fra det 
tidspunktet du møtte han/henne. Er tiltrekningen ekte vil lidenskapen 
bygge seg opp. Når dere så har sex vil det veilede dere begge til en ny 
type lykke.    
                              ______________________

Bõn var den opprinnelige religionen i Tibet, før buddhismen ble innført 
i det 8. århundre, og religionen har overlevet frem til våre dager i 
forskjellige former.

Bõn var sterkt preget av sjamanisme og animisme. Ordet Bøn betyr
«sannheten», «virkeligheten» eller «sann lære» for tilhengere av Bõn, på 
samme måte som Chõ (sanskrit dharma) betyr det for tilhengere av 
tibetansk buddhisme.
Med spredningen av buddhismen i Tibet oppstod en gjensidig påvirkning 
mellom bõn og buddhismen. Elementer fra bõn-sjamanisme ble innført i 
den tibetanske formen for buddhisme, mens buddhismens sterke 
filosofiske  preg ble overtatt av bõn. Bõnlæren ble etterhvert så endret at 
det i dag bare finnes forskjeller i terminologi og ikonografi, mens den 
filosofiske bakgrunnen i bõn og tibetansk buddhisme er nesten lik. 
På denne måten overlevde bõn-religionen i flere århundrer med 
buddhistisk dominans. 
Buddhismen var i mange århundrer statsreligionen i Tibet. Den nåværende 
tibetanske regjeringen i eksil anerkjente i 1977 bõn som den femte store 
åndelige tradisjonen i Tibet.
  
Tantra sex er en meditativ og en enormt intim form for elskov.
Tantra lærer deg å forlenge handlingen av å elske og å fokusere på, i
stedet for å fordrive potente orgasmiske energier som strømmer gjennom
deg og dermed heve bevissthetsnivået ditt.
Det finnes ikke noe endelig seksuelt mål i tantra, kun en ideell, harmonisk 
forening der tantra lærer deg å tilbe din seksuelle partner og forvandle det
som bare handler om sex om til et sakrament om kjærlighet.
Å ha kjennskap til Tantra kan hjelpe en person til å bedre kunne nyte
sexlivet sitt til det fulle potensialet. Det kan også bidra til å fjerne skyld-
følelse og frykt og kan bryte ned selvpålagte eller begrensende kulturelle
grenser (som utvilsomt er tilfellet i de fleste vestlige samfunn).
Tantra lærer oss å bli kjent med vår mystiske natur og når vi gjør det vil de 
seksuelle (i tillegg til andre) grensene våre forflyttes. Vi vil innta helt nye 
verdener av bevissthet, bli mer bemyndiget og mer oppfylt.
I tillegg, kraften av de orgasmene som kan oppleves i denne bevissthets-
tilstanden er utrolig, eksplosiv og potensielt uendelig.
(info hentet i fra http://www.flirtfair.no/tantra)
                              ______________________

Boken "tibetansk livskunst" får du her for kun kr. 59,- (i nov.2014) :

Christopher Hansard : http://www.christopherhansard.com/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar