fredag 12. juni 2015

Vakre sitater....


En kort introduksjon til Budhistisk Tantra

Tantra passer særlig godt for den vestlige mentalitet; den 
er for det første den hurtigste av alle metoder og burde 
derfor ha sterk appell til Vestens forkjær­lig­het for 
øye­blikkelige resultater. For det andre er tantra i sitt innerste 
vesen en vei til forvandling, og prinsippet om energi­for­vandling– 
på det materielle plan i det minste – er noe som forstås lett i 
Vesten.