lørdag 30. januar 2016

Hva er egentlig KUNDALINI og KUNDALINI-REISNING ?


Kundalini betyr «den sammenrullete» på sanskrit. Dette hentyder til 
bildet av en slange som ligger sammenrullet, men som kan rette seg 
ut. Derfor omtales kundalini også som «slangekraften». 

Ofte brukes uttrykket «Kundalini Shakti», og «shakti» er sanskrit for
«kraft».  Kundalini er et velkjent fenomen i den tantriske eller «hemmelige»
del av yogatradisjonen i India og Tibet. Gjennom de siste par tusen år har
hundrevis av spirituelle skrifter beskjeftiget seg med kundalini, og hundrevis
av yogiske mestre har undervist i den esoteriske forståelse og bruken av
denne indre kraften.
Ennå er diskusjonen om kundalini ung i Vesten, og misforståelsene
omkring emnet er tallrike.
Dette skyldes at få i vår verdensdel har fått den
direkte initiering og forklaring av en ekte yogi, og enda færre har opplevd
denne skjulte energi i seg selv. Det er også enkelte som har opplevd
«den sammenrullete» reise seg som følge av yogainspirerte øvelser i en eller
annen New Age-sammenheng. Det er dog allerede blitt et problem at
mennesker melder om «kundaliniproblemer» i forbindelse med symptomer
som i virkeligheten stammer fra andre årsaker. Men det finnes mennesker,
også her i Skandinavia,  som kjenner til og forstår å arbeide med kundalini
på en daglig basis, og dette kan gradvis hjelpe utviklingen til alles fordel.


Hva er de sikre tegn på «kundalinireisning»? 
Dette viktige spørsmålet interesserer naturligvis enhver som beveger seg 
seriøst på «energiveien» og beskjeftiger seg med yoga, tai chi, healing, 
sjamanisme og liknende. Men ingen yogamester har dessverre gitt en 
presis fasitliste til de mange former for kundaliniaktivering. De mestre 
som snakker eller skriver om kundalini, ønsker dog ofte de samme 
resultater av aktiveringen for elevene. Resultatene er så mangfoldige at de 
enkelte tilfellene må analyseres for seg, men først og fremst er yogiene 
interessert i én bestemt kundaliniopplevelse: Den samlete strøm av energi-
potensialet, fra underlivet og opp igjennom en subtil sentral energiåre 
(median eller nadi) til energisenteret på toppen av hodet. Dette energi-
senteret betegnes som menneskets spirituelle dør, og en full gjennom-
strømning er ensbetydende med åndelig frihet eller såkalt opplysning.

Kundalini er også som nevnt tallrike andre ting, deriblant vanlige saker 
som gåsehud, eller hår som reiser seg på hodet. Kundalini er en potensiell 
kraft som kan vekkes, så den gjennomstrømmer eller energiserer deler av 
eller hele kroppen. Dette kan skje på et mer eller mindre subtilt plan. 
Kraften kan også konsentreres om eller i forskjellige områder av kroppen, 
og her interesserer yogiene seg hovedsakelig for de syv energisentrene, 
chakraene. Men mange av de personene som vi ser rapportere om 
aktivering av f.eks. navlechakraet (manipura), har dessverre bare en 
ubalanse i maveområdet, og denne artikkelen vil forhåpentlig ikke bidra til 
flere såkalte «kundalini-hypokondere».

Allikevel har alle mennesker opplevd å få gåsehud, så alle har altså hatt en 
liten kundaliniopplevelse. Dette er viktig å forstå, for arbeidet med 
kundalini er en gradvis, skritt for skritt realisering av et indre potensiale 
som intet normalt sunt menneske er foruten. Det er viktig at denne vei går 
rolig og behersket, fordi noen av de opplevelser, man nærmer seg, er av en 
så usedvanlig karakter, at man hverken ville kunne forstå eller anvende 
dem til noe hvis de kom fra det ene øyeblikk til det andre. Derfor er det i 
enkelte tilfeller blitt et problem i stedet for en løsning når mennesker har 
opplevd en kraftig kundalinivekkelse. Fordi kundalini i bunn og grunn er et 
normalt fenomen, som manifesterer seg i mild grad hos alle og enhver til 
daglig, er det heller ikke nødvendigvis noen spirituell gevinst forbundet 
med alle kundaliniopplevelser, og dermed ingen grunn til å ramse dem alle 
sammen opp, selv om det var mulig.

Det skal understrekes at kundalini – av de som kjenner til det – oppleves 
som en gave til oss som mennesker, og en innbygget eller medfødt tendens 
til kundalinireisning er et fantastisk gode som årtuseners yogier har strebet 
og stadig streber etter. Hvis man mener å oppleve en ekte dyp kundalini-
vekkelse, må man derfor snakke med en erfaren ekspert om det. I så fall vil 
man kunne anvende dette fortrinn til sin egen personlige utvikling og raskt 
vende eventuelle plager til noe meget positivt. Yogier må noen ganger
arbeide i årevis for å oppnå den kundalinireisning som mestrene beskriver
som nøkkelen til opplysning, men er i visse tilfeller blitt «forbigått» av
andre, som  har fått den spontant.

Den spirituelle lærer Emmanuel Swedenborg
Et eksempel er den svenske séer og mystiker Emmanuel Swedenborg,
som i et  «uheldig» fall landet på halebenet og fikk aktivert kundalini-
energien så kraftig at han siden begynte å kunne kommunisere med
engler og beskrive fantastiske paradisiske tilstander med uhørt klarhet.
Hans drømmer ble deretter ladet med spennende og opplysende
begivenheter som kom omverdenen til gode i hans omfangsrike
beretninger. Selv om han var en av det attende århundrets største kristne
skribenter innenfor åndelige fenomen, var han ikke påskjønnet av sin
samtid, men ble senere anerkjent av andre spirituelle lærere.

Hvordan arbeider man så med kundalini? 
Hvis en person allerede har vekket  kundalini, vil han/hun fremdeles
kunne arbeide med de samme teknikker som yogiene bruker for å oppnå
det samme fenomen. Det kan lyde merkelig, men i yoga går det jo
nettopp ut på å lære å beherske kundalini, før den blir for kraftig.
(Dermed vil den «unge» yogi hele tiden være et skritt foran, så han ikke
har kraftigere verktøy enn han kan mestre). Dette vil man som regel
kombinere med dype avspenningsteknikker som gir systemet et pusterom,
og harmoniserer de energier som man har oppsamlet. Hvis man ikke har
noen erfaring med kundalini, slik det som oftest er, men ønsker å få det,
vil arbeidet mest bestå i hatha-yoga (yogastillinger og åndedrettsøvelser)
som ikke tillater mer kundaliniaktivitet enn aspiranten kan håndtere.

Forskjellen på "Husmor-yoga" og tradisjonell yoga
Det er her interessant å se forskjellen på «husmoryoga» og tradisjonell
yoga; førstnevnte kan gjøre bruk av de samme teknikker som sistnevnte,
men de tradisjonelle yogier har en viten om sammenhengen mellom
asanas (stillinger), chakra (energisentre) og kundalini, som er gått full-
stendig tapt i nåtidens gymnastikkyoga. Den har mistet den dypere
kjennskap til sammenhengen i kroppens energimessige og spirituelle
system. Denne gamle viten er hemmelig, fordi den i en uinnviets hender
kan gjøre mer skade enn gagn, især hvis vedkommende er helsemessig
eller mentalt ustabil.
Det skal derfor understrekes at man aldri selv må praktisere avanserte
yogaøvelser uten først å konsultere en erfaren lærer.
Ideen med hemmeligholdelse er både for å unngå at mennesker
kommer til skade, men også for å forebygge misbruk av den kraftige
energien.

Hvordan kan man så objektivt vite om kundalini er 
anvendt korrekt?
Dette spørsmålet er vanskelig å forholde seg til i en ytre verden, for man
kan jo ikke «vise» hva det er man føler i en dyp meditasjon; man sitter jo
«bare» ubevegelig med øynene lukket, og kanskje med et fredfylt
ansiktsuttrykk.
Ingen kan vite hva det er yogien opplever uten selv å ha erfart det.
Yogier har beskrevet det som en sterk følelse av lykksalighet som 
strømmer gjennom kroppen, eller som en kraftig orgasme, bare 
ganget med tusen,  eller som en stimulerende strøm av enormt velbehag, 
som vitner om en guddommelig tilstedeværelse, eller som en indre 
oppløftelse i et klart skinnende lys som har en altomfattende identitet. 
Som en egoutslettende oversvømmelse som oppløser jeget og avslører all 
tings enhet, eller som et stormende fyrverkeri, som boblende og 
sprudlende manifesterer tusener og atter tusener av verdener i en 
uendelig livsbekreftende strøm. Eller som en moderlig, kvinnelig kraft,
som vuggende og eggende gjennomstrømmer ditt indre vesen med lykke 
og trygghet som en naturlig inkarnert harmoni.
Hvis man merker en kraftig strøm som kjører opp igjennom ryggsøylen 
og eksploderer på toppen av hodet i et strålende hvitt lys akkompagnert 
av harmoniske klanger og smak av nektar i ganen, og samtidig er 
hensatt i en tilstand av fullstendig fred og lykksalighet hvor intet begjær
eller noen ambisjon kan trekke en ut av denne tilstand, og ens identitet 
er fullstendig oppløst i den omgitte verden og alle de verdener som kan 
forekomme, og alle inntrykk er ett med én intelligent kilde av uendelig 
godhet og  kjærlighet, ja så har man virkelig opplevd en kundalinireisning!

Hvis man vil  være helt sikker på at det nå var en ekte spirituell opplevelse,
så må man sørge for å oppleve den igjen og igjen, for så lenge man kan
glemme den, er opplevelsen av begrenset verdi.

Yogiene går derfor etter den permanente kundalinireisning, som forsyner
sjelen med gratis superbrennstoff i uendelige mengder og gjør yogien til
en fullt realisert mester. Slike enorme mengder av energi som omsettes,
transformeres og oppløftes, lar ikke mennesker i omgivelsene være
upåvirket hvis de har et minimum av energetisk følsomhet. En erfaren
kundalinimester kan derfor eksemplifisere utvalgte tilstander og indusere
(overføre) dem i sine elever til stor fordel for dem. Erfaringen viser at
tilstanden blir mange ganger sterkere enn de selv vil kunne oppnå alene,
og deres aspirasjon etter, og evne til å oppleve den ved egen kraft, blir
styrket enormt.Kundalini er dermed i dag den viktigste nøkkelen til menneskelig og 
spirituell utvikling. Forutsatt at bruken er viet til opphøyete og alltid 
sannhetssøkende mål, er kundalinipraksisen den absolutt raskeste vei 
for dagens menneske i en verden hvor det åndelige aspekt er vanskelig 
å få øye på, mens de mørke energiene er tydelige. 
Vi er åndelige vesener midt i et kraftig, men tungt energifelt (som derfor
også er et enormt potensiale). Til gjengjeld har de fleste av oss friheten til
å praktisere som vi vil, og med de midler vi ønsker, uten samfunnsmessig
innblanding.
I det ytre informasjonssamfunn fraktes med lysets hastighet tusener av
informasjoner, som vi omsetter til handling, og vi har derfor mulighet til
å gjøre store oppdagelser med konsekvenser for livet vårt. Kundalini kan
for menneskene vise seg å være den (gjen)oppdagelse som gjør det indre
liv fullstendig overlegent overfor det ytre, og gjør mennesket til herre over
og i stand til å skjønne sitt eget liv, til stor nytte for dem selv og for resten
av verden.

• Av Mikael Eriksson, tantrisk yogalærer i Danmark.

Link til websiden der teksten er hentet i fra :
http://www.bearcy.com/kundalini.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar