torsdag 16. juni 2016

Kloke ord fra OSHO


Kjærligheten tillater frihet.
Kjærligheten tillater den andre å gjøre alt det han føler for å gjøre.
Uansett hva han føler-  hvis det gjør ham lykkelig, er det hans valg.
Hvis du elsker ham skal du ikke blande deg inn i hans private liv.
Du lar hans privatliv være i fred.
Du prøver ikke å bryte deg inn til hans indre vesen. 
Kjærlighetens grunnleggende krav er å
akseptere den andre som han er.
Og kjærligheten prøver aldri å forandre den andre slik at han stemmer
med ens egen forestilling om ham. Du prøver ikke å kutte den andre her
og der for å få ham til å passe - hvilket skjer overalt i hele verden.....

Hvis du elsker, setter du ikke vilkår.
Hvis du ikke elsker, hvilken rett har du da til å sette vilkår?
I begge tilfeller er det klart. Hvis du elsker, er det ikke spørsmål om vilkår.
Du elsker ham som ham han er.
Hvis du ikke elsker, er det heller ingen problem.
Han betyr ingenting for deg; det er ikke spørsmål om å sette vilkår.
Han kan kan gjøre hva han enn vil.
Hvis egoet gir slipp og kjærligheten forblir, da har 
du noe ekte som er verd å ha.

-  OSHO - 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar