lørdag 30. januar 2016

Hellig åndelig sex


Et samfunn i seksuell ubalanse 
De fleste som leser denne bloggen har sin seksuelle erfaring, på godt og 
vondt. De fleste er nok enige i at vi lever i et vestlig samfunn som er mildt 
sagt i ubalanse på det seksuelle plan. 
Den store seksuelle frigjøringen kom på 70-tallet med hippietiden, p-piller 
på markedet og pornoblader. På kort tid etter dette har porno har blitt en 
godt akseptert big business som gir mange mennesker en kort veg til kjappe 
og følelsesløse orgasmer.

Hva er egentlig KUNDALINI og KUNDALINI-REISNING ?


Kundalini betyr «den sammenrullete» på sanskrit. Dette hentyder til 
bildet av en slange som ligger sammenrullet, men som kan rette seg 
ut. Derfor omtales kundalini også som «slangekraften». 

Ofte brukes uttrykket «Kundalini Shakti», og «shakti» er sanskrit for
«kraft».  Kundalini er et velkjent fenomen i den tantriske eller «hemmelige»
del av yogatradisjonen i India og Tibet. Gjennom de siste par tusen år har
hundrevis av spirituelle skrifter beskjeftiget seg med kundalini, og hundrevis
av yogiske mestre har undervist i den esoteriske forståelse og bruken av
denne indre kraften.
Ennå er diskusjonen om kundalini ung i Vesten, og misforståelsene
omkring emnet er tallrike.

Bõn og Tantra


Bõntradisjonen - Bõn som religion
Bõn var den opprinnelige religionen i Tibet, før buddhismen ble
innført i det 8. århundre, og religionen har overlevet frem til våre 
dager i forskjellige former.
Bõn var sterkt preget av sjamanisme og animisme. Ordet Bõn 
betyr «sannheten», «virkeligheten» eller «sann lære» for tilhengere

mandag 18. januar 2016

Relationship - OSHO

In relationship you will be reflected 
in millions of ways - and you will be reflected.
If you are unhappy, 
you will always make a relationship 
with an unhappy person.
We tend to choose somebody with whom 
we feel a similarity of wave-length.
A miserable person tends to find 
a miserable partner.
And a miserable person can be chosen only 
by a miserable person. 
Even if you choose a person who is happy, 
he will not choose you unless you are happy.

- OSHO -