fredag 23. februar 2018

The sacred womb


Divine Feminine
So alive. 
So infinite.
So free.
She sees the beauty, the love, the chaos, the mystery of life.
She sees it clearly
& she reflects it in herself.
She is the beauty, the love, the chaos, the mystery of life.
She sees the earth for all its worth and she reflects that in herself.
She is a divine creator.
She ten folds everything she touches.
She was made from love.
She was made to love.
She is a vast & ever-changing sea of emotions, thoughts, & energies.
She has the universe inside of her.
She has the earth all ways to guide her.
She is golden.
She is light.
She is all.
She is I.

- Daisy Fields -

Velkommen til kvinnesirkel


DET HELLIGE FEMININE
VILLKVINNENS OPPSTANDELSE
KVELDER DER KVINNER FOR VÆRE KVINNER

Kveldene med Villkvinnesirkel er kvelder hvor vi forener oss med villkvinnnen 
slik at bl.a. urkraft, indre visdom og Skaperglød kan ta plass. 
Villkvinnen tilhører oss alle så kveldene passer til alle typer kvinner som ønsker 
vende tilbake til den ville sjels liv.
Vi forener oss med villkvinnen gjennom trommereiser, kreativitet, bevisstgjøring,

torsdag 11. januar 2018

Kjærlighet, forelskelse og parforhold
Hvorfor forelsker man seg og hvorfor forelske seg i en person ?
Forelskelse er en berikende, levende og fantastisk følelse.
Vi er tillært til å tro at når vi forelsker oss så skjer det i en person 
men man forelskelser seg egentlig i og bli likt og sett på en spesiell 
måte. Mange er villig til å strekke seg langt for å bli sett på på denne
spesielle måten. En forelskelse vil aldri kunne vare 100 % fordi 
personen man knytter forelskelsen opp i mot vil ikke kunne være 
den du vil de skal være. Setter man et menneske på en pidestal 
eller trone er det bare et spørsmål om tid før personen ramler ned 
og fantasibildet går i knus. Det er når ting ikke går slik du ønsker i 
livet at det viser hvem du er. Når ting går bra og forelskelsen er i 
full blomst kan hvem som helst late som de er fantastisk. 

I vestens samfunn er parforhold som en ferskvare hvor mange bytter
partnere like ofte som man skifter tvkanal. Dette fordi mange har
liten selvinnsikt og bevisstgjøring til eget liv og ego. Mange frosker 
ville nok blitt ukysset om man kjente seg selv på det dypere nivå.
Man skal først kjenne dypet som bor i seg selv før man forsøker 
å se i dypet av andre.

Glede, lyst og nytelse er fantastiske erfaringer men det fører en ikke
til sann kjærlighet. For å erfare det sanne må man gå gjennom all "skitt"
i sammen for det bor i oss alle. Og det er ofte ikke "skitten" man ser etter 
i et menneske…. man ser gjerne etter noe unikt. Man ser etter å bli
sett på med kjærlighetsfylte øyne. 

Ønsker man et ekte og varig parforhold må man bygge et godt 
vennskap hvor man helt og holdent godtar partneren også for all
"skitten" de har med seg. Men de færreste vil ha det og et ekte og 
varig parforhold er vanskelig å finne i vesten. Et ekte parforhold 
er basert på at man ønsker det beste for partneren. For å utvikle 
et tett og dypt forhold krever det at man setter av tid til å forstå 
hverandre og den enkeltes tanker og individ.