Tantra


TANTRA 

De første skriftlige tantriske kildene er fra 700-800 tallet e.Kr.
Men mye tyder på at tantra har sin opprinnelse i den førvediske
materiakalske kulturen, det vil si minst 4000 år tilbake i tid. Tantra
var (og er) i sterk kontrast til den brahminske hinduismen.
Tantra fokuserer på å leve livet, i motsetning til askese, tilbake-
trekning og vektlegging av det hinsidige. Kroppen, sansemessige
behov, familie og engasjement i samfunnet alt som det
menneskelige liv rommer - er i tantra ingen forhindring for
utvikling, men tvert imot en ressurs til å utforske seg selv. 

Selvutvikling er i tantra ikke basert på tro, men på direkte
personlig erfaring - å konfrontere livet, og møte det ansikt til ansikt.
Ved å oppdage personlige begrensninger og destruktive tanke-
mønstre kan slaveriet av ubevisste vaner og impulser opphøre.
Det er på fruktene at treet kjennes, og det er i kvaliteten av våre
liv, at resultatene av yoga viser seg.

Tantra forbindes ofte med ritualer hvor sex inngår som et
bevissthetsutvidende element, og vekking av kvinnelige og maskuline
energier. Dette er en del av tantra, men er kommet unødvendig i
forgrunnen for å skape oppmerksomhet.
Tantra bruker det sinnet er fascinert av som en mulighet for
bevisstgjøring og selvkontroll. Sex er ikke noe unntak, og behandles
uten fordommer, men med åpenhet og naturlighet. Tantra byr på en
dypere forståelse av seksualitetens natur og hvordan sex kan være en
kilde for både økt nytelse og åndelig utvikling.

Tantra er en omfattende kunnskapstradisjon som forener det viten-
skapelige med det spirituelle. Det omfatter også disipliner som
medisin, astrologi, kunst og alkymi.
Tantra forbindes også med sjamanisme, magi, tilbedelse og ritualer,
som også er en side av tantras mangfold. Det er mange tantriske 
retninger med store innbyrdes forskjeller, men fellestrekket er å
gjøre best mulig bruk av indre og ytre ressurser for personlig og
åndelig utvikling.

All tekst om tantra er hentet i fra : 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar