fredag 23. februar 2018

The sacred womb


Divine Feminine
So alive. 
So infinite.
So free.
She sees the beauty, the love, the chaos, the mystery of life.
She sees it clearly
& she reflects it in herself.
She is the beauty, the love, the chaos, the mystery of life.
She sees the earth for all its worth and she reflects that in herself.
She is a divine creator.
She ten folds everything she touches.
She was made from love.
She was made to love.
She is a vast & ever-changing sea of emotions, thoughts, & energies.
She has the universe inside of her.
She has the earth all ways to guide her.
She is golden.
She is light.
She is all.
She is I.

- Daisy Fields -

Velkommen til kvinnesirkel


DET HELLIGE FEMININE
VILLKVINNENS OPPSTANDELSE
KVELDER DER KVINNER FOR VÆRE KVINNER

Kveldene med Villkvinnesirkel er kvelder hvor vi forener oss med villkvinnnen 
slik at bl.a. urkraft, indre visdom og Skaperglød kan ta plass. 
Villkvinnen tilhører oss alle så kveldene passer til alle typer kvinner som ønsker 
vende tilbake til den ville sjels liv.
Vi forener oss med villkvinnen gjennom trommereiser, kreativitet, bevisstgjøring,