fredag 10. april 2015

TANTRA - så MYE mer enn SEX


Mange forbinder sex med ordet tantra, men de som fordyper 
seg i temaet vil raskt oppdage at sex kun er en liten del av det hele. 
Mange blir også overrasket over at tantra faktisk er noe man fint kan 
praktisere uten å ha en partner å dele erfaringene og opplevelsene med.

Når man er på søken etter å finne tilbake til sin sanne natur så vil man
på et eller annet tidspunkt få et møte med sin egen seksualitet siden vår
sanne natur er en direkte link til det.
Innenfor de forskjellige spirituelle retninger er det kun tantra som gir deg
teknikker og øvelser til dyp selvrealisasjon av seksualiteten.
Mange tenker at tantra kun er sex, men tantra er så mye mer enn det.
Bevistgjøring, meditasjon, yoga er i tillegg til seksualitet viktige brikker
i det tantriske samspillet.

Noe av det første man bør lære seg innen tantra er å vekke den indre
sanne naturen og ikke det vi får innprentet igjennom snevre samfunns
 -og religionssannheter.Tantra er tranformasjon hvor de dype illusjoner
sprekker og sannheten lyser frem fra det indre.
En slik transformasjon krever at man har et åpent sinn og mye tillit til
transformeringsprosessen man går inn i - fordi transformering kun er
mulig med et åpent sinn.

De som praktiserer kun deler av tantra som f.eks tantrisk sex, gjør 
ikke tantra til noe levende, spirituelt og hellig. Skal man leve 
tantrisk blir det til en livsstil som leves og ikke lånt akademisk 
kunnskap (teori), eller noe man baserer på begjær.

I noen spirituelle retninger kan visdom og opplysthet virke som noe man 
trenger å finne eller strebe etter for å oppnå. Innen tantra lærer man at
gudommelighet, opplysthet og visdom er noe som bor i oss alle og at vi kun
trenger å vekke det til live å leve det.

Vi er alle et resultat av sex og innen tantra ser man på seksualenergien som
det samme som livskraften/livsenergien. Sex blir ikke sett på som noe
skammelig eller feil men noe som er like naturlig som det å spise eller
drikke.
I vår kultur er det mildt sagt mye forvirring rundt  seksualenergien og den
blir til ofte misbrukt, undertrykt og misforstått fordi vi har glemt dens
sanne natur. Verden bærer i dag sterkt preg av seksuell ubalanse.
Porno og internett er en av de største påvirkningskildene som bidrar til
denne ubalansen.
 Tantra balanserer seksualenergien på en slik måte at man får et 
harmonisk og rolig forhold til denne energien. Den lærer deg til å 
bære din seksualitet med selvtillit, egenverdi og ansvarlighet.

Det å praktisere tantra som singel fungerer utmerket godt. Man trenger
ingen partner for å leve tantrisk. Mange foretrekker det på denne måten,
og mye av den tantriske vei må du uansett arbeide med på en selvstendig
og ansvarlig på uansett i de personlige prosesser man erfarer.
Når man jobber med bevisstgjøring av ego så er ikke målet og slåss mot
det, men å akseptere at det er der før man bevisstgjør og gir slipp på det.
Tantraens lære er enkel:
Elsk deg selv, verdsett deg selv, aksepter deg selv og feire deg selv.


Ønsker man å leve med en tantrisk partner har man mange 
fantastiske verktøy til å kunne leve i et godt gjensidig forhold 
i dyp gjenforening, respekt, selvstendighet og i kjærlighet til 
hverandre.

Det finnes mye useriøst på markedet, spesielt på internett vil man
finne mye av dette. Hvis man ønsker en liten introduksjon til den
"tantriske livsstilen" anbefales det i første omgang å lese bøker om
tantra eller å ta et tantrakurs.

Jeg arrangerer både tantrakvelder (workhops), tantrakurs 
(helgekurs) og foredrag i Bergen sentrum i trygge, seriøse 
og vakre omgivelser.
                                                   
                                                     

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar