lørdag 30. januar 2016

Bõn og Tantra


Bõntradisjonen - Bõn som religion
Bõn var den opprinnelige religionen i Tibet, før buddhismen ble
innført i det 8. århundre, og religionen har overlevet frem til våre 
dager i forskjellige former.
Bõn var sterkt preget av sjamanisme og animisme. Ordet Bõn 
betyr «sannheten», «virkeligheten» eller «sann lære» for tilhengere
av Bõn, på samme måte som Chõ (sanskritdharma) betyr det for
tilhengere av tibetansk buddhisme. Med spredningen av
buddhismen i Tibet oppstod en gjensidig påvirkning mellom bøn og
buddhismen. 
Elementer fra Bõn-sjamanisme ble innført i den tibetanske formen 
for buddhisme, mens buddhismens sterke filosofiske preg ble 
overtatt av Bõn. 
Bõn-læren ble etterhvert så endret at det i dag bare finnes forskjeller 
i terminologi og ikonografi, mens den filosofiske bakgrunnen i bøn 
og tibetansk buddhisme er nesten lik. På denne måten overlevde 
Bõn-religionen i flere århundrer med buddhistisk dominans. 
Buddhismen var i mange århundrer statsreligionen i Tibet. 
Den nåværende tibetanske regjeringen i eksil anerkjente i 1977 Bõn 
som den femte store åndelige tradisjonen i Tibet. 
(hentet i fra fra wikipedia)

Tantra innen Bõn
Den tantriske veg kalles også veien til transformasjon. I denne retningen
er det anerkjent at hvis vi er dyktige, i stedet for å avvise de forstyrrende
følelser og skjuler vår sanne natur, vi kan bruke dem som et middel for å
oppnå transformasjon.

Det finnes fire typer Tantra i den tantriske læren til Bõntradisjonen:

Nedre Tantras : Kriya Tantra og Charya Tantra
Høyere tantras : Far Tantra og Mor Tantra

Ved praktisering av Nedre Tantra, visualiserer utøverne seg selv
som guder som helt forvandler seg til en guddom. De legemliggjøre
seg som guddom med følelser, styrker, visdom og helbredende
potensial.
Utøveren visualiserer hele universet som ren og perfekt, og alle
vesener som visdoms vesener. Hver lyd, lukt, smak, berøring, og
syn er perfekt og ren i forhold til sin art.

Praksiseringen innebærer de tre vesener : kunnskapens vesen, det
symbolske vesen, og handlingens vesen.

Kunnskapen vesen er de positive kvaliteter som vi ser i guddommen,
føler i mantra, eller at vi påkalle i guddommen med vår medfødte
Buddha natur. Når vi forene disse to vesener i ett, dette kalles
handlingens være.

Innen Det symbolske vesen er det lov å bringe alt inn i feltet av vår
bevissthet eller oppmerksomhet. Dette vesenet kan være Mandala,
fredelige eller guddommer full av vrede. Det kan være mantra eller
annen form for subtile energier.

Handlingen vesen er en forvandlet tilstand av vårt vesen. Den er
medfølende og fri for skyld, sinne eller frykt.

Lærer og elevforhold
Et annet svært viktig aspekt innen Tantra er lærer og elevforholdet.
Samlingen av visdom og metode er banen for transformasjon, og
det er hjertet av tantrisk praksis.

Potensial til å være hvem vi virkelig er
Vi visualiserer oss som guddom fordi vi er Buddha av natur.
Vi har potensial til å være hvem vi virkelig er. Det å være et
medfølende vesen, å være kjærlig og omsorgsfull. Men vi er hele
tiden så distrahert i vårt daglige liv at det er vanskelig for oss å
gjenkjenne vår medfødte potensial. Vi har blitt koblet fra vår sanne
natur igjennom vår samfunnsopplæring (tillærte trossystemer) og
annen distraksjon.

Det å praktisere at vi er guddommer igjennom visualisering gir
oss ikke bare velsignelser og styrke, men det hjelper oss også
til å få kontakt med vår medfødte potensial. Visualisering i praksis
handler om å koble oss til oss selv. Når vi er frakoblet, er det vanskelig
å oppnå og finne dette stedet. Når vi visualiserer en guddom
og påkalleer en spesiell kvalitet som vi trenger, bringer dette faktisk
tilbake denne kvaliteten til oss selv.

Yab-Yum gudommer

Læring og praktiseringen av høyere Tantra 

I høyere tantrisk praksis, er essensen av praksisen samlingen av lykke
og tomhet. Denne praksisen innebærer to etapper, det stadiet der hvor
vi bygger opp ved hjelp av visualisering - og ferdigstillelsen, som er
stadiet der hvor vi manifesterer essensen av praksisen.

Bliss (en "fantastisk" følelse, følelse av velvære) kan være en oppsikts-
vekkende følelse. Følelsen av lykke er ofte avbildet i den tantriske
praksis med Yab-Yum guddommer (de to mannlige og kvinnelige
guddommer) gjennom følelsen av seksuell lykke.

Den seksuelle følelsen
Det sies at den seksuell følelsen er den mest intense og kraftige følelse
av alle. Fordi den kan påvirker vårt sinn og kropp så sterkt, er det en
tendens til å ta mye oppmerksomhet i  vår væren . Hvis man ikke får
"brukt" denne følelsen og kraften rett  kan man kan føre til mye tomhet
i livet.  Tantra hjelper oss med å kunne bruke seksualkraften rett.
Innen Tantra transformerer vi følelser av tomhet og seksualitet. Vi kan
i gjennom denne praksisen fjerne begjær og avhengighet.
Alle våre følelser som er blandet med tomhet kan transformeres.

(Utdrag hentet i fra Tempa Dukte Lama)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar